Privacy Policy

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 r. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania przez firmę Genus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 37 lok 2.43 (zwana dalej Genus Sp. z o.o.) danych osobowych kontrahentów w związku z zawieranymi umowami zakupu. Przekazywane informacje są zgodne z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - tzw. RODO). W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Genus Sp. z o.o. szanuje oraz przestrzega prywatności kontrahentów.

Administratorem Pana(i) danych osobowych kontrahentów jest Genus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 37 lok 2.43, e-mail: info@genus.com.pl , numer telefonu: (+48) 22 498 00 75, REGON: 147113977, NIP: PL5342495409
Kompletne zapisy polityki prywatności zostały zawarte na stronie

E-mail info@genus.com.pl